Pobujaj z nami w chmurkach

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE NA MOKOTOWIE

PRZEDSZKOLE

W naszym punkcie przedszkolnym mamy kameralną grupę, mieszaną wiekowo. Dzięki temu dzieci mają możliwość wymiany doświadczeń, nauki umiejętności społecznych, a także uczą się jak, współpracować oraz przestrzegać zasad w grupach, jakie występują naturalnie w naszym społeczeństwie.

Godziny Otwarcia

Nasz punkt czynny jest w godzinach 7-18
Do końca roku szkolnego 2020/2021 punkt będzie czynny bez przerwy wakacyjnej.
W roku szkolnym 2023/2024 punkt będzie zamknięty w dniu ustawowo wolne od pracy, a także:

 • piątek po Bożym Ciele
 • 22.07 – 2.08.2024

Ceny

 • Wpisowe: 1000zł
 • Czesne: 1600zl
 • Wyżywienie: 20,5 złotych

Menu

Posiłki w naszym przedszkolu zapewnia firma Best Catering.

Śniadania przygotowujemy i spożywamy w godzinach 8:30-10, dzieci same decydują co zjedzą, ile i w jakim czasie. Dzieci mogą indywidualnie korzystać z przygotowanego stolika śniadaniowego i samodzielnie decydować o zaspokojeniu swojego głodu.

Podwieczorek podawany jest w ten sam sposób w godzinach 16-17.

Obiad podajemy dzieciom w godzinach 12:00 – 12:30 i jest to drugie danie. Inaczej niż śniadanie i podwieczorek obiad celebrujemy wspólnie, a po jego skończeniu codziennie wybierani dyżurni pomagają w porządkowaniu sali po posiłku.

Program edukacyjny

Program w naszym punkcie przedszkolnym oparty jest na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego. Skupiamy się całościowo na obszarach rozwojowych i aktywności dzieci, rozróżniając ich potrzeby na warstwy:

 • biologiczne
 • psychologiczne
 • socjologiczne
 • kulturologiczne i duchowe

Wybrany przez nas program nauczania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i stworzony w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, co w rezultacie zapewnia dziecku wszechstronny rozwój, możliwość realizacji indywidualnych potrzeb, umiejętności i zamierzeń dziecka. Gwarancją osiągnięcia optymalnego środowiska, najlepiej sprzyjającego naturalnej potrzebie dziecka do rozwoju i poznawania jest przede wszystkim profesjonalne przygotowanie nauczycieli oraz odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne, edukacyjne i zabawowe.

W naszym przedszkolu dziecko jest najważniejszym podmiotem – ma prawo do decydowania o sobie, do bycia wyjątkowym i jego zdanie zawsze jest brane pod uwagę.
Mamy nadzieję, że nasi podopieczni opuszczą nasze przedszkole nie tylko przygotowani do edukacji szkolnej, ale także pewni siebie, w pełni samodzielni, ciekawi świata i żądni wiedzy.

Zajęcia w punkcie przedszkolnym

 • bajkoterapia: rozwija ona wyobraźnię dziecka, pogłębia zainteresowania, poznaje kulturę, obyczaje, a także uczy zrozumieć świat, w którym dziecko żyje
 • dogoterapia: rozwija sferę umysłową dziecka, zwiększa poczucie bezpieczeństwa, rozwija funkcje opiekuńcze. Zajęcia takie motywują do działania, a także pomagają wyrażać emocje oraz stymulować rozwój psychoruchowy dziecka.
 • język angielski: codzienne obcowanie z językiem angielskim, rozwija zdolności lingwistyczne dziecka, które jak wiadomo w tym wieku są nieograniczone
 • zajęcia muzyczne: wspierają rozwój fizyczny, umysłowy, psychiczny dziecka. Różnorodność metod umuzykalniających otwiera przed dzieckiem świat muzyki i umożliwia mu szybszy i bogatszy rozwój
 • opieka psychologa i logopedy
 • cotygodniowa wizyta fizjoterapeuty, który będzie kontrolował rozwój motoryczny oraz postawę naszych podopiecznych, tak aby jak najszybciej zauważyć ewentualne nieprawidłowości

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez naszą wykwalifikowaną kadrę, bądź przez doświadczonych specjalistów z zewnątrz. Jednak naszym podstawowym i najważniejszym założeniem jest to, że dziecko nie potrzebuje napiętego, sztywnego programu i pośpiechu. Mają czas na zabawę i na spontaniczne poznawanie świata
Bo o to właśnie w dzieciństwie chodzi, a my mamy tego dopilnować.